Miljöpolicy

Under 2016 pågår ett arbete med att certifiera företaget enligt ISO 9001 och 14001. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

Certifiering

Nu är företagen certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

 

 

Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Vårt kvalitetstänkande i våra projekt bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. Miljömässigt tar vi ansvar för att minimera miljöpåverkan till både människa och miljö.

Arbetsmiljö

VVSteknikgruppens ambition är att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor för att främja goda arbetsförhållanden i vår verksamhet. Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.