Om energi & miljö

Problemlösning och injusteringar

Problemlösning och injusteringar av värme o kylanläggningar där vi ofta tar prov på systemvätskor och lämnar förslag på åtgärder.

Vi är även återförsäljare av Karobs effektiva avgasare och expansionsanläggningar,

vi kan även ta fram lämpliga filter för att ta bort fasta partiklar i de fall det behövs.

Våra arbetsområden – Energi & Miljö