Avgasning och filter

Vi börjar alltid med en provtagning av vattnet i värme eller kylsystemet. Bl.a. så kontrollerar vi syrehalten, ledningsförmågan, magnetitförekomst mm. och utifrån det får ni ett åtgärdsförslag.

Har du några frågor? klicka här

Avgasningsutrustning

Ett alternativ kan vara att hyra eller köpa en avgasningsutrustning och ibland kompletterar vi med ett smutsfilter om det är mycket smuts/partiklar i systemvattnet.

 Driftsäkrare värme eller kylanläggning

Förutom att ni får en driftsäkrare värme eller kylanläggning som ni slipper lufta flera gånger per år så förlänger ni livslängden på er värme eller kylanläggning då syre och magnetitpartiklar gör att det rostar/fräts hål i radiatorer och rör

Sänk din årsförbrukning

Ni kommer även att sänka årsförbrukningen och ni gör dessutom en injustering i samband med avgasningen så kan ni göra en årlig besparing på 5-7 %.

vilket dessutom innebär att ni får en jämn rumstemperatur i alla lägenheter=glada och nöjda hyresgäster.

Våra arbetsområden – Energi & Miljö