Beräkning och injustering

Vi gör beräkningar och injustering av värme, tappvatten och kylsystem för att säkerställa erforderligt behov av flöden och tryck för vvs-installationer. Vi gör även injusteringar och flödesmätningar i såväl nya som gamla anläggningar.

Har du några frågor? klicka här

Problem med ojämn värme?

För att nå målet med jämn värme i hela huset och för att spara energi och därmed medverka till en bättre miljö gör vi en genomgång av värmesystemet.

1 grads sänkning av medeltemperaturen i er fastighet innebär en minskad energikostnad på 5–7 procent. läs mer om boendekomfort

  • ojämn värme
  • oljud i värmesystem
  • Termostater som inte fungerar

Kontakta

Björn Finn 070-330 13 25

Inventering och åtgärdsförslag

Vi gör en genomgång av de handlingar som finns, saknas rätt underlag görs en inventering av anläggningen där vi samtidigt kontrollerar pumpar, expansionkärl m.m.

Eventuellt behövs en komplettering av nya ventiler, pumpen kanske är för stor, rätt storlek sparar energi, allt som behövs åtgärdas presenteras för fastighetsägare och åtgärdsförslaget lämnas till en rörentreprenör för åtgärd. Därefter görs en beräkning av flöden m.m.

Beräkningar och utredningar

Därefter görs en beräkning där hänsyn tas till golv, väggar, tak ventilation m.m.

Vi bestämmer tillsammans med er vilken inomhustemperatur vi ska uppnå.

Efter avslutat arbete kan vi upprätta ett flödesschema vilket ger snabb information om hur anläggningen ska fungera.

Injusteringar av värme- och kylsystem

Efter utförd beräkning och eventuell åtgärd av rörentreprenören är det dags för injusteringsarbetet.

Arbetet består dels i att samtliga radiatorer får en grundinställning vilket innebär att vi måste in i alla lägenheter.

Arbetet innebär inget nersmutsande.

Därefter görs en flödesmätning för att få rätt balans i systemet.

För att vara säker på att vi har nått målet görs en temperaturmätning där vi lägger ut ett antal temperaturloggrar.

Alla mätningar av flöden och temperaturer redovisas i en pärm som vi levererar efter avslutat arbete.

Våra arbetsområden – Energi & Miljö