Miljöpolicy

Vi ska verka för ett bättre samhälle genom att utföra arbeten och tjänster inom VVS med hänsyn till människa och miljö.

Vi skall uppnå detta genom att:
Upplysa och framhäva bra miljömässiga lösningar i uppdrag för våra kunder.
Aktivt hålla egen personal informerade om nya rön, metoder och utveckling inom miljöområdet
Låta den egna arbetsplatsen vara ett ”skyltfönster” ur miljösynpunkt. Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Följa lagkrav
Genom god planering undvika onödiga resor och transporter.
Visa öppenhet i miljöfrågor mot myndigheter, allmänhet och övriga intressenter.

Certifiering

Nu är företagen certifierat enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

 

 

Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Vårt kvalitetstänkande i våra projekt bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. Miljömässigt tar vi ansvar för att minimera miljöpåverkan till både människa och miljö.

Arbetsmiljö

VVSteknikgruppens ambition är att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor för att främja goda arbetsförhållanden i vår verksamhet. Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.