Om rörinspektion & infodring

VVSteknik Rörinspektion och infodring AB har till uppgift att hjälpa fastighetsägaren att lösa de akuta avloppstoppen.

De vanligaste uppdragen innebär att vi blir inkopplade för att felsöka och lämna ett förslag på de åtgärder som behövs för att kunden ska slippa återkommande stopp i avloppet.

Stopp i avloppet innebär både obehag och i värsta fall höga kostnader för de vattenskador som uppstår.

Återkommande stopp i avloppet

Återkommande stopp i avloppet behöver inte innebära att väggar och golv behöver rivas. I de flesta fall löser vi problemet utan skador på byggnaden och det kan vara allt från att vi mekaniskt rensar bort rostbeläggningar, flytspackel till mindre lagningar med hjälp av ett flexibelt foder (relining).

Flexibelt foder används frånsmå reparationer till renovering av köks och wc-stammar. Ett annat vanligt användningsområde är avloppsledningar som ligger ingjutna i källarplan mm.

Sacpipe Connection Systems

Vi använder oss av ett koncept som heter Sacpipe Connection Systems och består av allt från utbildad och auktoriserade installatörer till ett komplett system med foder och grenrör som installeras på plats inne i avloppet utan skador på byggnaden. Systemet innebär att kunden får ett nytt självbärande och skarvfritt system med en godstjocklek på 3-4 mm.

Våra arbetsområden – Rörinspektion & Infodring

Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm