Högtrycksspolning

Avloppsrensning sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning. För att få bort allt fett från framför allt köksvattenstammar använder vi oss av hetvatten, producerat i våra bilar med en hetvattenpanna.

Har du några frågor? klicka här

Underhållsspolning

Har du problem med att vattnet inte rinner ordentligt, bubblar det och luktar illa från kök och wc, då är det dags för en underhållsspolning. VVSteknik jobbar både förebyggande och avhjälpande när det gäller stamrensning med felsökning, åtgärdsförslag och underhållsspolning.

Högtrycksspolning med Hetvatten

avloppsspolning sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning.

För att få bort allt fett från framför allt köksstammar använder vi oss av hetvatten, producerat i våra bilar med en hetvattenpanna

 

Våra arbetsområden – Rörinspektion & Infodring

Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm