Relining fastighet

Det spelar, med andra ord ingen roll om det finns hål, sprickor, skarvförskjutningar eller om det
till och med saknas bitar av ledningen. Systemet som installeras i den trasiga eller gamla
stammen skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret.

Har du några frågor? klicka här

Stamrenovering

Vi har två stycken grupper som går på större avloppsrenoveringar.
En grupp som har Dalarna som område och den andra gruppen har Gävleborg.

Några exempel på där Rörinfodring passar bra

  • Samlingsledningar i källare
  • Kök/Wc stammar
  • Dagvattenledningar
  • Invändigt takavlopp

Med vårt Rörinfodringssystem säkerställer vi avloppets funktion och metoden har en testat livslängd på mer 50 år.

Servicegrupp

Vår servicegrupp gör bara mindre jobb som är upp till en vecka. vi kan snabbt komma ut och laga skadan på röret för att förhindra eventuella vattenskador

Vi utför även:

  • Skyddsrumsledningar
  • Trasiga Kök/wc stammar

Vi kan snabbt åtgärda problemet och laga ledningen, därefter kan vi titta vidare på de övriga systemen och lämna åtgärdsförslag i lugn och ro.

Metodbeskrivning

Relining- rörinfodring är nutidens sätt att renovera rör. Istället för att byta ut rören renoveras de invändigt till skick som nya och med tester har det konstaterats att livslängden är lång, minst 50 år.

Flexibla foderrör

Ett komplett rörsystem med raka rör, böjar och grenrör. Röret kan monteras i alla rörmaterial, gjutjärn, plast och betong. Monteras med en vräng/tryckluftsteknik. Impregnering och förberedande arbete inför installationen sker i mobila anläggningar på arbetsplatsen utanför aktuell byggnad. Arbetet utförs av utbildade montörer med kontinuerlig utbildning inom teknik, miljö och produkt.

Med det traditionella stambytet medföljer många kostsamma moment. Det är tidskrävande, medför rivning i husets konstruktion och ger upphov till byggavfall som ska sorteras och transporteras. När vi utför en stamrenovering genomförs detta utan buller och byggdamm. Rördelarna installeras inuti de gamla rören och ger stammar som är som nya. Den korta arbetstiden, det minimala avfallet och att man slipper påföljande renovering av ytskikt är avgörande för kostnaden som minskar avsevärt.

Systemet som VVSteknik installerar i den trasiga eller gamla stammen skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt plaströr. Fördelen är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång den renoverade sträckan är.

Installation

Med TV-inspektion besiktas ledningen kondition och befintliga ritningar ligger till grund för arbetes utförande och omfattning. Röret fräses rent och rensas med hjälp av högtryck. Därefter kallibreras röret till dess rätta dimension. Rörämnet vilket kan monteras i alla rörmaterial vrängs på plats med tryckluft. Efter härdning uppnår det nya självbärande och skarvfria röret egenskaper som motsvarar ett konventionellt plaströr. Att försegla förgreningar är ett måste.

Ett TV-övervakat robotverktyg öppnar befintliga grenrör och ett nytt invändigt grenrör monteras.

Färdig installation besiktas och dokumenteras med TV-inspektion och video/DVD/USB. Ger en tydlig garanti att ett fullvärdigt arbete utförts.

Vid nybyggnation används flera typer av rördelar och skarvar uppstår, vid renovering är det viktigt att samma material används hela vägen även i alla förgreningar.

Resultat

Resultatet blir ett komplett nytt styvt självbärande rörsystem med raka rör, böjar och grenrör.

Avfall

Rör och rördelar anpassas i antal och längd exakt efter behovet. Inget spill blir kvar på arbetsplatsen. Överblivet, ej härdat material återanvänds. Härdat material är klassat som ej miljöfarligt avfall, som skapas vid tillverkning och montage, källsorteras enligt gällande bestämmelser.

Våra arbetsområden – Rörinspektion & Infodring

Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm