Spolning Avlopp

Spolning avlopp

Avloppsrensning sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning. För att få bort allt fett från framför allt köksvattenstammar använder vi oss av hetvatten, producerat i våra bilar med en hetvattenpanna.

Har du några frågor? klicka här

Underhållsspolning

Har du problem med att vattnet inte rinner ordentligt, bubblar det och luktar illa från kök och wc, då är det dags för en underhållsspolning.

VVSteknik jobbar både förebyggande och avhjälpande när det gäller stamrensning med felsökning, åtgärdsförslag och underhållsspolning.

 

Underhållsspolning utförs för att minska risken för stopp som kan medföra vattenskador men även för att förlänga livslängden på avloppssystemen.

löpande underhåll skapar ett avloppsnät som fungerar, ger trygghet i användandet , samt är ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

 

En rekommenderad intervall för underhållsspolning i flerfamiljshus är 2-5 år och i villa/radhus 5-10 år.

Har du frågor angående underhållsspolningar? kontakta

Håkan Backman 070-330 34 64

Spolning avloppet

avloppsspolning sker idag huvudsakligen med högtrycksspolning.

För att få bort allt fett från framför allt köksstammar använder vi oss av hetvatten, producerat i våra bilar med en hetvattenpanna.

Vid stopp i avloppet inne i lägenheten eller villan undersöker vi först med kamera för att se vart stoppet sitter för att se lämplig åtgärd. efter stoppet är borta så kollar vi alltid med kamera för att ledningen är ren från stoppet.

 

Om vi konstaterar att ledningarna är dåliga ger vi förslag på åtgärder. Alla dåliga rör behöver inte bytas och det finns idag olika metoder för att renovera rören utan att dina golv behöver sågas upp. läs mer om renovering av rör

 

vi jobbar åt alla typ av kunder kommunalt, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och även åt privatpersoner som har problem med avloppet.

Har du återkommande stopp eller frågor angående spolningar av avloppsystem kontakta

Kontoret Falun 023-70 41 00

Kontoret Gävle 026-63 55 00

 

Våra arbetsområden – Rörinspektion & Infodring

Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm