Aktuellt på VVSteknikgruppen

Certifiering

Under 2016 pågår ett arbete med att certifiera företaget enligt ISO 9001 och 14001. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Vårt kvalitetstänkande i våra projekt bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. Miljömässigt tar vi ansvar för att minimera miljöpåverkan till både människa och miljö.

Arbetsmiljö

VVSteknikgruppens ambition är att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor för att främja goda arbetsförhållanden i vår verksamhet. Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Nya reliningsprojekt Falun och Mora

VVSteknik Rörinspektion & Infodring har under april startat upp 2 st nya reliningsprojekt.   Brf Yxhammaren i Falun. På brf yxhammaren håller vi på med relining av spillvattenledningen i källaren. […]

Läs mer

Lyckat högskoleprojekt för energieffektivisering

Lyckat högskoleprojekt för energieffektivisering Kan man använda IT för att göra energieffektiviseringar i våra bostadsbestånd? Självklart kan man det tänkte vi och med hjälp av studenter från Högskolan Dalarna och XLENT […]

Läs mer

Injustering av värme och kylsystem på gavlehov

VVSteknik Energi & Miljö håller just nu på med injustering av värme och kylsystem på Gavlehov. Byggnaden innehåller både en friidrottshall, en större sporthall för olika slags idrotter samt en mindre träningshall. Vår Beställare […]

Läs mer