Välkommen till VVSteknikgruppen

Rörinspektion & Infodring – Energi & Miljö – Verksamhetsplatsen.se

Certifiering

Under 2016 pågår ett arbete med att certifiera företaget enligt ISO 9001 och 14001. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Vårt kvalitetstänkande i våra projekt bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. Miljömässigt tar vi ansvar för att minimera miljöpåverkan till både människa och miljö.

Arbetsmiljö

Genom vårt systerföretag Verksamhetsplatsen har vi tillgång till all information och dokument som behövs för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utvalda filmer

Våra medarbetare hjälper dig metodiskt och noggrant med att
analysera och förbättra standarden i ditt avloppssystem.