Aktuellt på VVSteknikgruppen

Certifiering

Under 2016 pågår ett arbete med att certifiera företaget enligt ISO 9001 och 14001. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Vårt kvalitetstänkande i våra projekt bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. Miljömässigt tar vi ansvar för att minimera miljöpåverkan till både människa och miljö.

Arbetsmiljö

VVSteknikgruppens ambition är att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor för att främja goda arbetsförhållanden i vår verksamhet. Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Underhållsspolning i din villa

Bekymmer med avloppen kan i många fall få riktigt kostsamma följder. Boka en underhållsspolning i din villa innan det blir stopp i avloppet! Då ingår spolning med hetvatten i husets kök, […]

Läs mer

Avgasning och filtrering av vätskeburna system

Vår 60:e anläggning för avgasning och filtrering av vätskeburna system är nu installerad och driftsatt, denna gång i en bostadsrättsförening i Falun. Förutom avgasning och filtrering sköter anläggningen även expansion, […]

Läs mer

Nya reliningsprojekt Falun och Mora

VVSteknik Rörinspektion & Infodring har under april startat upp 2 st nya reliningsprojekt.   Brf Yxhammaren i Falun. På brf yxhammaren håller vi på med relining av spillvattenledningen i källaren. […]

Läs mer