Aktuellt på VVSteknikgruppen

Certifiering

Under 2016 pågår ett arbete med att certifiera företaget enligt ISO 9001 och 14001. Vi jobbar aktivt med att förminska miljöpåverkan i våra fastigheter samt dagliga arbete med våra projekt.

Miljö & Kvalité

Miljö & Kvalité

Vårt kvalitetstänkande i våra projekt bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. Miljömässigt tar vi ansvar för att minimera miljöpåverkan till både människa och miljö.

Arbetsmiljö

VVSteknikgruppens ambition är att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor för att främja goda arbetsförhållanden i vår verksamhet. Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.

Erbjudande Villaägare

Bekymmer med avloppen kan i många fall få riktigt kostsamma följder. Vi utför underhållsspolning i din villa till ett fastpris, 2 700:- inkl. moms. Rotavdrag kan utnyttjas. Då ingår spolning […]

Läs mer

Nu ska vi certifiera oss

Igår och idag har vi som ett led i vårt certifieringsarbete haft besök av Leif Hellgren från Svenskt Certifiering. Leif har granskat hur vi arbetar för att helt enkelt se […]

Läs mer

Nytt uppdrag för VVSteknik Energi & miljö

Under hösten har VVSteknik Energi & Miljö fått i uppdrag av JF Jansson Rör i Uppsala att injustera värme & Kylanläggningar samt utföra drift och underhållsinstruktioner på Segerstedtshuset Uppsala  

Läs mer