Relining ventilation

Relining av ventilation är en Smart & Smidig renovering för ditt ventilationssystem. 

Täta kanaler – minskade utgifter!

Uppvärmd luft som sugs ut ur huset kostar pengar. Man vill därför minimera utflödet av varm luft.

En vanlig åtgärd är att sätta en större fläkt på taket som förbrukar mer energi men ökar utflödet ur lägenheterna till acceptabla nivåer.

Detta ökar utflödet ur huset kraftigt, vilket ökar kostnaderna! En bättre lösning är att täta kanalsystemet med oss på VVSteknik.

Räkneexempel vid Tätning:

 • Hus i mellansverige, ca 900 m2. Årsmedeltemperatur 6 ºC, innetemperatur 21 ºC, kostnad värme 1,0 kr/
 • kWh, kostnad el 1,2 kr/kWh

Före

 • Totalluftflöde vid frånluftsfläkt innan tätning: ca 900 l/s, uppvärmningskostnad 144 400 kr/år
 • Ej uppfylld OVK.
 • Fläkt på 100% kapacitet -> Elförbrukning 6300 kr/år

Efter

 • Totalluftflöde vid frånluftsfläkt efter tätning: ca 400 l/s, uppvärmningskostnad 64 100 kr/år
 • Godkänd OVK
 • Fläkt på 60% kapacitet -> Elförbrukning 3800 kr/år
 • Total luftinjustering av samtliga delflöden för fläkten utfördes efter kanaltätning

Total besparing: 144 400 + 6 300 – 64 100 – 3 800 = 82 800 kr/år

Tätningen sparar in sig själv på cirka 5 år!

Miljön i fokus

Tät ventilation – mindre utsläpp

När kanalerna läcker måste mer luft sugas ut för att uppnå tillräckligt drag i lägenheterna.

Eftersom frånluftflödet omfattas av nästan enbart uppvärmd luft innebär det att mer kraft krävs för att hålla värmen i huset, som kompensation.

Följden blir att mer energi går åt, vilket är onödigt slit på både plånbok och miljö. Beroende på hur mycket kanalerna läcker kan energiåtgången för uppvärmning halveras med täta kanaler.

Kanaltätningen gynnar miljön på mer än ett sätt, dels är det till fördel för inomhusmiljön och luftklimatet i den fastighet som tätats, och dels minskas energiförbrukningen, vilket påverkar miljön på ett globalt plan.
Om frånluftsflödet före tätning är 900 l/s och flödet efter tätning är 400
l/s, har fastighetens koldioxidutsläpp minskat med 7225 kg CO2/år! (Siffrorna är framräknade med 50 g CO2 ekv/kWh).

Mer information om Relining ventilation

Täta kanaler – ett bättre val

Täta kanaler ett bättre alternativ

Med väl fungerande ventilation och kanaler som inte läcker sänks kostnaden för uppvärmning.

Utöver att förbättra förutsättningarna för inneklimatet kan tätningsinsatsen betala för sig själv över tid. Att ha täta kanaler minskar också risken att oönskade lukter sprids mellan ventilationskanalerna. Det innebär att lukt från matlagning, mögel, cigarettrök, etc begränsas. Det hör annars till det vanligaste som boende ofta stör sig på.

Kanalbyte eller tätning?

Att byta ut de gamla kanalerna mot nya, täta kanaler kan lösa problemen med luftkvalitet. Det svåra med det är att en sådan renovering tar lång tid och inkräktar på befintliga miljöer, vilket är en omfattande störning för boende.
I de fall när vertikala kanaler läcker, eller dessa är en del av bärande konstruktion kan det vara rentav ogenomförbart att byta ut kanalerna.

Problem som en kanaltätning med VVSTeknik kan lösa

 • Ej uppfylld obligatorisk ventilationskontroll(OVK)
 • Höga värmekostnader eller dålig värmeåtervinning
 • Spridning av otrevlig odör (cigarettrök, matos, sopor etc.)
 • Kostsam sanering av asbest vid insatser i eternitkanaler
 • Rivning av kanaler som ofta är del av bärande konstruktion
 • Kanaltyper som kan tätas
 • Produkten är flexibel och klarar rörelser och sättningar i byggnaden
 • Klarar både fyrkantiga och runda rör samt direkta övergångar mellan dessa
 • Klarar flera 90 gradersböjar på samma kanal i en fastighet
 • S-kurvor och även T-kors kan hanteras
 • Tegel, eternit (asbest), plåt och betongkanaler


Egenskaper hos materialet

 • Täthetsklass D
 • Brandklass B S1 – D0
 • Upfyller BBR
 • Med i Byggvarubedömningen
 • Kan rengöras med nylonborste alternativt
 • Renspolning

Så här går Kanaltätning till

Steg 1. Inspektion

Ventilationskanalerna inspekteras med hjälp av en inspektionskamera. På så vis kan man bedöma kanalens tillstånd och kartlägga kanalens förgreningar. Vid kraftig nedsmutsning görs först en rengöring av kanalen, antingen med borstning eller en renspolning. Valet av metod beror på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning. I det här skedet kan man också provtrycka samt utföra en flödesmätning.

Steg 2. Strumpan fylls med polymer

Det material vi använder bildar i färdig form ett brandsäkert flexibelt kompositrör på insidan av ventilationskanalen. I det första steget av tätningsprocessen fylls en strumpa vävd i brandsäkert kevlarmaterial, med polymer. Polymeren fördelas jämt i strumpan med hjälp av valsning, vilket ger den en installerad tjocklek på ca 3 mm.

Steg 3. Strumpan laddas i trumman

Strumpan rullas upp i en trumma för att kunna blåsas ut i kanalen som ska tätas. Strumpmetoden med trumma har använts av oss vid renovering av avloppsystem i mer än 30 år.

Steg 4. Strumpan blåses ut i kanalen

Materialet, som är flexibelt, brandsäkert och lufttätt, härdas på plats i ventilationskanalen med hjälp av inversionsmetoden. Det innebär i praktiken att man blåser upp strumpan som en ballong. På så vis kan man säkerställa att materialet får mycket bra kontakt med kanalens väggar. Strumpan härdas sedan under visst övertryck. Det gör att man kan garantera god vidhäftning.

Steg 5. Kvalitetsinspektion

Efter att det nya kompositröret härdat klart görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att reliningen gått enligt plan.

Dokumentation som vi vid önskan lämnar ingår:

 • Filmer och stillbilder på kanalens insida
 • Checklistor på allt utfört arbete och alla kontroller
 • Teknisk dokumentation på alla ingående produkter
 • Om önskat, resultat av trycktester tagna efter relining
 • Om önskat, injustering av luftflöden eller luftflödesmätning
 • Om överenskommet, nytt injusteringsprotokoll

Genomför en ventilationsundersökning!

Vi på VVSTeknik har god erfarenhet av kanaltätning och relining, Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur denna smidiga teknik kan förbättra både ekonomi & miljön för er fastighet!

När det kommer till att besluta vad som ska göras och hur, är det viktigt att inte göra antaganden eller dra förhastade slutsatser.

Det första steget är alltid att vi erbjuder kostnadsfri undersökning av ventilationssystemet. Vid utförligare kontroll så går vi in med inspektionskameror och filmar insidan av kanalsystemet och på så sätt ge ett gediget, faktabaserat beslutsunderlag.

Hör gärna av dig om du har några
frågor eller funderingar

Skicka ett meddelande

Info@vvsteknikgavledala.se

Vi svarar så snart vi kan!

Gör en enkel offertförfrågan

Falun

023-70 41 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Matsarvsvägen 15
791 77 Falun

Gävle

026-63 55 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Kanalvägen 3
803 09 Gävle

Mora

0250-14 405

Öppettider:
07:00 – 16:00

Sollerövägen 80
792 91 Mora