Relining avlopp

Vid relining av avlopp i fastighet spelar det ingen roll om det finns hål, sprickor, skarvförskjutningar eller om det till och med saknas bitar av ledningen. Med andra ord skapar systemet som installeras i den trasiga eller gamla stammen ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Vi har teknik för att kunna relina både avlopp och ventilationskanaler.
Vi utför jobb åt Brf, Fastighetsbolag, Kommunala bolag och privata hushåll samt även akuta jobb i Dalarna, Gävleborg & Uppsala

Stamrenovering (Relining)

Vi har 4st arbetslag som utför större stamrenoveringar åt BRF eller fastighetsägare. 2st arbetslag som jobbar över hela Dalarna och dom andra 2 arbetslagen har Gävleborg och Uppsala som område. Dessa team är specialiserade på enbart projekt inom Relining (Rörinfodring) och har tillsammans årtionden av oersättlig erfarenhet. Detta gör oss till en erkänt professionell aktör. I vår tid så dyker ny teknik upp konstant och vi arbetar aktivt med att utbilda och utveckla nya smarta lösningar.

Några exempel på där Rörinfodring passar bra

  • Samlingsledningar i källare
  • Kök/Wc stammar
  • Dagvattenledningar
  • Invändigt takavlopp

Med vårt rörinfodringssystem säkerställer vi avloppets funktion och metoden har en dokumenterat testad livslängd på mer 50 år.

Auktoriserad installatörer av Sacpipe Connection System

All vår personal på fältet har genomgått utbildningar och är auktoriserade installatörer, detta för att säkerhetsställa kvaliteten på jobbet och för att skapa trygghet hos kunden. För oss handlar det om ett helhetstänk, som omfattar allt från utbildning av installatörer till en snabb, miljömedveten och kostnadseffektiv installation med en garanterad hög kvalitet. Som kund vet du att dina nya rör installeras med ett material av högsta kvalité som är testat och dokumenterat. Installatörerna är utbildade och installerar enligt Sacpipe Connections Systems Installationsbeskrivning

Sacpipe Connections Systems

Servicegrupperna

vi har även 2st arbetslag som utför kortare jobb som är 1 till 2 veckor långa. Vi kan även komma ut snabbt och laga skadan på röret för att förhindra eventuella vattenskador.
Vi utför även Relining i villor åt privatpersoner allt från mindre lagningar till en helhetslösning.

Vi utför även:

  • Skyddsrumsledningar
  • Trasiga Kök/wc stammar
  • Villor till privatpersoner

Vi kan snabbt åtgärda problemet och laga ledningen, därefter kan vi titta vidare på de övriga systemen och lämna åtgärdsförslag i lugn och ro.

Mer information om Relining avlopp

Metodbeskrivning

Relining- rörinfodring är nutidens sätt att renovera rör. Istället för att byta ut rören renoveras de invändigt till skick som nya och med tester har det konstaterats att livslängden är lång, minst 50 år. All typ av arbete vi utför dokumenteras väl både grafiskt och i skrift för er trygghet och kontroll inför framtiden. Vi informerar tydligt under projektets gång, allt från planerad uppstart till förebyggande underhåll efter projekt kommuniceras väl med dig som kund. Våra grundligt utförda inspektioner innan start av projekt är en god grund för att minimera ev. avvikelser och oförutsedda hinder under pågående renovering. Vi har god erfarenhet av hur en renoveringsprocess går till och vi hjälper er hela vägen för ett smidigt genomförande för alla parter.

Foderrör

Våra foderrör är ett komplett rörsystem med raka rör, böjar och grenrör. Röret kan monteras i alla rörmaterial, gjutjärn, plast och betong. Monteras med en vräng/tryckluftsteknik. Impregnering och förberedande arbete inför installationen sker i mobila anläggningar på arbetsplatsen utanför aktuell byggnad.
Med det traditionella stambytet medföljer många kostsamma moment. Det är tidskrävande, medför rivning i husets konstruktion och ger upphov till byggavfall som ska sorteras och transporteras. När vi utför en stamrenovering genomförs detta utan buller och byggdamm. Rördelarna installeras inuti de gamla rören och gör stammar som är som nya. Den korta arbetstiden, det minimala avfallet och att man slipper påföljande renovering av ytskikt är avgörande för kostnaden som minskar avsevärt.
Systemet som VVSteknik installerar i den trasiga eller gamla stammen skapar ett helt nytt självbärande rör i det gamla röret. Det nya röret har en lika slät yta och är lika hållbart som ett nytt plaströr. Fördelen är att rörsystemet är helt fritt från skarvar, från början till slut, via alla förgreningar, oavsett hur lång den renoverade sträckan är.

Installation

Med TV-inspektion besiktas ledningens kondition och befintliga ritningar ligger till grund för arbetes utförande och omfattning. Röret fräses rent och rensas med hjälp av högtryck. Därefter kalibreras röret till dess rätta dimension. Rörämnet som kan monteras i alla rörmaterial vrängs på plats med tryckluft. Efter härdning uppnår det nya självbärande och skarvfria röret egenskaper som motsvarar ett konventionellt plaströr. Att försegla förgreningar är ett måste.
Ett TV-övervakat robotverktyg öppnar befintliga grenrör och ett nytt invändigt grenrör monteras.
Färdig installation besiktas och dokumenteras med TV-inspektion och video/DVD/USB. Detta ger en tydlig garanti att ett fullvärdigt arbete utförts.
Vid nybyggnation används flera typer av rördelar och skarvar uppstår, vid renovering är det viktigt att samma material används hela vägen även i alla förgreningar.

Hör gärna av dig om du har några
frågor eller funderingar

Skicka ett meddelande

Info@vvsteknikgavledala.se

Vi svarar så snart vi kan!

Gör en enkel offertförfrågan

Falun

023-70 41 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Matsarvsvägen 15
791 77 Falun

Gävle

026-63 55 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Kanalvägen 3
803 09 Gävle

Uppsala

018-34 22 40

Öppettider:
07:00 – 16:00

Fyrisvallsgatan 26
752 28 Uppsala

Gagnef

023-70 41 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Mojevägen 5
785 30 Gagnef