Beräkning & injustering

Vi gör beräkningar och injustering av värme, tappvatten och kylsystem för att säkerställa erforderligt behov av flöden och tryck för vvs-installationer. Vi gör även injusteringar och flödesmätningar i såväl nya som gamla anläggningar.

Problem med ojämn värme?

För att nå målet med jämn värme i hela huset och för att spara energi som medverkar till en bättre miljö, gör vi en genomgång av värmesystemet.

1 grads sänkning av medeltemperaturen i er fastighet innebär en minskad energikostnad på 5–7 procent.

  • Ojämn värme
  • Oljud i värmesystem
  • Termostater som inte fungerar

Läs mer om boendekomfort

Inventering och åtgärdsförslag

Vi gör en genomgång av de handlingar som finns, saknas rätt underlag görs en inventering av anläggningen där vi samtidigt kontrollerar pumpar, expansionkärl m.m.

Eventuellt behövs en komplettering av nya ventiler, pumpen kanske är för stor, rätt storlek sparar energi. Allt som behövs åtgärdas presenteras för fastighetsägare och åtgärdsförslaget lämnas till en rörentreprenör för åtgärd.
Därefter görs en beräkning där hänsyn tas till golv, väggar, tak ventilation m.m. Vi bestämmer tillsammans med er vilken inomhustemperatur vi ska uppnå.

Efter avslutat arbete kan vi upprätta ett flödesschema vilket ger snabb information om hur anläggningen ska fungera.

Beräkningar och utredningar

Efter utförd beräkning och eventuell åtgärd av rörentreprenören är det dags för injusteringsarbetet. Arbetet består dels i att samtliga radiatorer får en grundinställning vilket innebär att vi måste in i alla lägenheter.

Arbetet innebär inget nersmutsande och vi arbetar alltid för minimal påverkan och god dialog med boende. Därefter görs en flödesmätning för att få rätt balans i systemet.

För att vara säker på att vi har nått målet görs en temperaturmätning där vi lägger ut ett antal temperaturloggrar. Alla mätningar av flöden och temperaturer dokumenteras redovisas i en pärm som vi levererar efter avslutat arbete.

Hör gärna av dig om du har några
frågor eller funderingar

Skicka ett meddelande

Info@vvsteknikgavledala.se

Vi svarar så snart vi kan!

Gör en enkel offertförfrågan

Falun

023-70 41 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Matsarvsvägen 15
791 77 Falun

Gävle

026-63 55 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Kanalvägen 3
803 09 Gävle

Uppsala

018-34 22 40

Öppettider:
07:00 – 16:00

Fyrisvallsgatan 26
752 28 Uppsala

Gagnef

023-70 41 00

Öppettider:
07:00 – 16:00

Mojevägen 5
785 30 Gagnef