Projektering/ Besiktning

Vi projekterar både värme, kyla samt vatten och avlopp.
Våra kunder är allt från kommunala bostadsbola, bostadsrättsföreningar samt VVS entreprenörer

Har du några frågor? klicka här

Entreprenadbesiktning

Vi utför slutbesiktningar och statusbesiktningar vid entreprenader.

Budgetkalkyler

Vi planerar teknikytor och upprättar budgetkalkyler för om och tillbyggnader.

Vid tidiga skeden i planering av om och tillbyggnader, finns alltid behov av att veta omfattningen av installationer,

gällande plats och investeringar för att bland annat lägga budget och hyresnivåer.

vi gör dessa kalkyler och utredningar och på så sätt behöver inte fastighetsägaren knyta upp teknikkonsulter och kan då upphandla dessa på ett mer konkurrensmässigt sätt

Våra arbetsområden – Energi & Miljö