Rörinspektion Fastighet

Före själva inspektionen ordnar vi spolning av ledningarna. Efter varje utförd rörinspektion lämnar vi om kund önskar och vid muntlig överrenskommelse ett protokoll och dokumentation i form av en film inspelad på USB-minne samt även ett eventuellt åtgärdsförslag.

Har du några frågor? klicka här

På plats hos kund utför vi följande:

  • Spolning
  • Rörinspektion, inspektionsutrustning med vridbart kamerahuvud, totalt tre olika kamerahuvuden, allt för att klara av alla typer av ledningar
  • Bärbar datautrustning med specialprogram för redovisning av rörinspektion.
  • Fräsning/borttagning av flytspackel och övriga beläggningar
  • Protokoll och utlåtande

Dåliga ledningar

När vi konstaterar att ledningarna är dåliga ger vi förslag på åtgärder. Alla dåliga rör behöver inte bytas och det finns idag olika metoder för att renovera rören utan att dina golv behöver sågas upp.

Inte bara gamla ledningar

Att göra en besiktning av nylagda eller renoverade ledningar kan spara mycket pengar och många bekymmer för fastighetsägaren och entreprenören nu och i framtiden. Vår auktoriserade personal har flera års erfarenhet från inspektion och besiktning av ledningssystem och har genomgått flera utbildningar..

Betong i ledningen är inget problem

Vid nyproduktion eller ombyggnad kan det hamna byggrester i avloppet som inte ska finnas där, t.ex. betong eller flytspackel. Med vår fina maskin åtgärdar vi lätt sådana problem.

Inspektionsutrustning för fastigheter

Våra kameror har olika storlekar vilket innebär att vi kan inspektera rör från 20 mm diameter upp till 300 mm.

Våra arbetsområden – Rörinspektion & Infodring

Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm