Rörinspektion Mark

Filmbussen är fyrhjulsdriven vilket är en stor fördel vid sämre markförhållanden och vintertid.Styrutrustning är vald för att kunna användas till alla typer av kameror från vår kamera leverantör.Allt för att kunna anpassa oss till våra kundernas önskemål.

Har du några frågor? klicka här

Vi har idag 500m kabel på vår kabeltrumma vilket gör det möjligt att utföra inspektioner där det är svårt att komma åt

brunnarna och även i många fall utföra jobb längs större vägar utan att behöva jobba inom vägområdet.

Det behövs då inga trafik åtgärder som skyltplaner och TMA bilar vilket gör att tidsåtgången blir mindre. Det finns ett flertal exempel på detta.

Vi har två stycken kameravagnar. Vår minsta vagn centrerar i dimensioner från 110 upp till 500mm rördiameter.

Den går ner i brunnar med minsta dim. 160mm. Med den här vagnen har man en räckvidd på upp till ca 350m beroende på dimension.

Vår största vagn centrerar i dimensionerna 200 till 800mm men går mycket bra att använda i dimensioner upp till ca 1500mm.

Kameran går ner i brunnar med minsta dim. 400mm.Med den här vagnen har man en räckvidd på upp till 500m.

Våra arbetsområden – Rörinspektion & Infodring

Vi jobbar metodiskt och noggrant med att analysera och förbättra standarden i
ditt avloppssystem. Vi jobbar i tysthet, utan buller och byggdamm